FAQs

Kada se elektricni bicikl tek pokrene, rucica za gas se za trenutak mora povuci do kraja, a loše navike, poput naglog kocenja pri brzoj vožnji, prouzrokovace da baterija pretrpi strujno pražnjenje tipa „tobogan“, što pored direktnog smanjenja dometa i kilometraže elektricnog bicikla, takode ozbiljno oštecuje radni vek baterije.
Ukratko, postoji mnogo razloga koji uticu na smanjenje kilometraže elektricnog bicikla, tako da kada potrošac utvrdi da elektricni bicikl ne radi ispravno tokom svakodnevne upotrebe, trebalo bi da na vreme ode u kvalifikovani strucni servis da bi rešio problem ili izvršio remont, jer se samo tako može steci savršenije iskustvo u vožnji…

Novokupljenu bateriju je potrebno ponovo napuniti pre upotrebe, jer pre nego što se baterija proda, dolazi do fenomena samopražnjenja (svaka baterija poseduje fenomen samopražnjena), što dovodi do pada napona i nedovoljnog kapaciteta za skladištenje baterije. Nacin punjenja baterije je sledeci: punite bateriju na svom novom vozilu posebnim punjacem, dok se ne upali zeleno svetlo;
Za punjenje se mora koristiti punjac koji je kompatibilan sa parametrima baterije;
S obzirom da na olovne baterije utice temperatura, kada je temperatura niska u toku zime, elektrohemijska reakcija unutar baterije nije intenzivna, zbog cega pri punjenju baterije snaga ne dostiže idealni standard, i zbog toga pokušajte da osigurate da se punjenje kompletira u podrucju sa višom temperaturom;
Bateriju treba puniti na vreme nakon upotrebe, a vreme punjenja treba odrediti prema predenoj kilometraži – što je veca kilometraža, to je duže vreme punjenja, a inace je krace. Vreme punjenja treba kontrolisati u roku od 4-12 sati. Vreme punjenja treba skratiti tokom leta. Generalno, nakon što indikator na punjacu pozeleni, naknadno plutajuce punjenje se može nastaviti 1-2 sata, ali punjenje ne sme da bude dugo. Najbolje (optimalno) punjenje je kada nakon svake vožnje i predene kilometraže dodate do 50% -70%.

Prilikom pokretanja elektricnog bicikla, s obzirom da se zbog velike potrošnje struje tokom statickog pokretanja baterija lako ošteti, trebalo bi ga startovati slabom strujom, nemojte odmah okretati upravljac (rucicu za gas) na najvecu brzinu;
Tokom vožnje elektricnog bicikla treba pokušati izbegavanje raznih oblika pražnjenja jakom strujom, kao što su nošenje teških predmeta tokom vožnje, vožnja na jakom vetru, vožnja po neravnim putevima, vožnja uzbrdo, cesta kocenja,itd.

Kada se cesto puni, svaka baterija ispoljava fenomen samopražnjena, što je posebno vidljivo kod one baterije koja je instalirana na elektricnom vozilu, i zato, ako vozilo dugo ne koristite, bateriju morate potpuno napuniti najmanje jednom u pola meseca;
Iskljucivanje alarma. Alarm za elektricno vozilo se obicno aktivira kada je struja iskljucena, i u tom trenutku izgleda da elektricni bicikl nije u upotrebi, ali je alarm u radnom modu. Prema snazi, generalno postoji kontinuirano pražnjenje od 0,2-0,5 A, a ako se alarm ne iskljuci, baterija ce biti van kontrole i postepeno ce se isprazniti;
Izbegavajte da izlažete elektricno vozilo vetru, suncu i kiši, jer loše okruženje dovodi do korozije komponenata elektricnog vozila, a posebno, ožicenje u kutiji za baterije postaje vlažno, što dovodi do povecanja otpora baterije u elektricnom vozilu.

Tokom procesa upotrebe baterije, zbog problema sa kvalitetom samog proizvoda, povecanja opterecenja baterije usled neuskladenosti parametara elektricnog vozila, neracionalne upotrebe potrošaca i faktora spoljašnje sredine, vek baterije se skracuje, što utice na kilometražu elektricnog vozila.
.

Za bateriju je veoma važno da se za upotrebu odabere punjac sa odgovarajucim/kompatibilnim parametrima. Nekvalifikovani punjac ce prouzrokovati da baterija bude nedovoljno napunjena ili prenapunjena, pa se ponekad kaže da baterija nije pokvarena (dotrajala) usled upotrebe, vec usled lošeg punjenja.
.

Zaštitna tacka podnapona kontrolera igra veliku ulogu u zaštiti baterije od prekomernog pražnjenja. Medutim, ako je tacka zaštite od podnapona kontrolera viša od standardne, višak energije u bateriji se nece potpuno isprazniti, što ce rezultirati „gubljenjem, rasipanjem“. Ako je tacka zaštite od podnapona kontrolera niža od standardne, to ce opet dovesti do toga da baterija bude izuzetno sklona prekomernom pražnjenju tokom upotrebe, a prekomerno pražnjenje ce lako dovesti do otkazivanja baterije.

Zbog prekomerne potrebe i potrage za snagom i brzinom vožnje od strane potrošaca na trenutnom tržištu, snaga elektricnog bicikla postaje sve veca, a snaga motora se u skladu s tim povecava uzimajuci u obzir troškove, ali se ipak ne prati noseci kapacitet kupca kada je u pitanju baterija, tako da se cesto dešava fenomen da je celo vozilo opremljeno standardom 48V20AH, ali se za upotrebu ipak bira baterija 48V12AH, baterija „malih zaprežnih kolica” (snaga motora je manja od potrebne za normalan rad)“ , što je za bateriju nepodnošljivo bolno.

Previsoka temperatura ce povecati verovatnocu deformacije baterije, a preniska temperatura ima još veci uticaj na bateriju. Uzimajuci kao standard temperaturu okoline od 25 ° C, kapacitet baterije ce se smanjivati za 1% za svakih 1 ° C pada temperature, a efekat stepena prihvatanja za punjenje baterije zimi može biti još gori – efekat punjenja na -10 ° C je samo oko 70% u odnosu na normalnu temperaturu.
.

Status vozila stari, a povezana oprema ispoljava mehanicke kvarove, npr. instalacija za ležaj nije baš fleksibilna, deo za interfejs je labav, što dovodi do smanjenja efikasnosti izdržljivosti baterije elektricnog bicikla;
Celo vozilo stari, posebno kablovi za povezivanje baterije, i sa dužim vremenom upotrebe, pojavljuju se oksidi, što povecava otpor tokom rada, gubi se znatna kolicina energije,što ponekad uzrokuje kratak spoj u vozilu, dovodeci do samopražnjenja;
Pritisak u gumama je prenizak, što može prouzrokovati da se trenje izmedu elektricnog bicikla pri vožnji i površine tla znatno poveca, cime se ubrzava potrošnja energije baterije;
Nisu dobro otklonjene greške pri podešavanju kocnice, npr. kocioni vod je preuzak, kocioni vod se ne vraca, itd., tako da pri vožnji elektricnog bicikla mora da se pojaca struja da bi on radio, a nepotrebna energija se gubi bez razloga;
Što se tice uslova na putu, pri vožnji po hrapavom i neravnom putu mora postojati kocenje i pokretanje u više navrata, a efikasnost vožnje je samo oko 60% u odnosu na vožnju po ravnom putu. Istovremeno, zbog velike gustine baterija, vibracije izazvane neravnim putem mogu da oštete unutrašnju strukturu baterije, što je ponekad kobno za bateriju;
Cesto penjanje po strmim padinama i vožnja sa prevelikim teretom (poput nošenja ljudi, teških stvari) povecace radnu struju elektricnog bicikla, a samim tim ce skraciti predenu kilometražu elektricnog bicikla.
..

Still question? Leave it here Your email address will not be published. Required fields are marked (*)